קונים, נהנים, מחזקים | קופון-גוש

המועצה קוראת לכם התושבים לחזק את העסקים המקומיים ומזמינה את כולם לרכוש קופונים וליהנות מהם עד סוף הקיץ (31/08/2020)